Konflikt między ludźmi- co to w ogóle jest?

Konflikt między ludźmi

Rodzaje konfliktów

Konflikt między ludźmi to rzecz najbardziej naturalna na świecie. Tam, gdzie są ludzie, tam są i konflikty. Ba! Wystarczy jeden człowiek i już możemy mieć do czynienia z konfliktem. Nazywamy go wtedy konfliktem intrapersonalnym (wewnętrznym). Taki rodzaj konfliktu towarzyszy nam w skrócie wtedy, gdy nie możemy się na coś zdecydować, gdy nam z czymś trudno, bo chcielibyśmy dwóch różnych, przeciwnych do siebie rzeczy. Słyszałaś kiedyś od kogoś, żebyś najpierw dogadała się sama ze sobą?? No to pewnie byłaś w konflikcie wewnętrznym. Oczywiście te najtrudniejsze wymagają często pomocy psychologa, czy terapeuty.

Konflikt między ludźmi to już konflikt interpersonalny. Występuje między ludźmi, którzy mają sprzeczne interesy (albo przynajmniej tak im się na pierwszy rzut oka wydaje) i potrzeby. A zatem każdy konflikt będzie się toczył o coś mniej lub bardziej istotnego.

Konflikty a potrzeby

Wszyscy mamy swoje potrzeby, których realizacja ma kluczowe znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia. Jeśli potrzeby nasze i osób nam bliskich są różne, wtedy przy nawet najlepszej woli wszystkich zainteresowanych, musi dojść do konfliktu.

Potrzeby wypływają zarówno z naszego systemu wartości, jak i z poziomu, w jakim są zaspokojone nasze potrzeby. Niezaspokojenie ich w wielu aspektach będzie powodować silne konflikty, ponieważ ich spełnienie jest bardzo silnie zakorzenione w człowieku jako takim. Znana tutaj piramida potrzeb Maslowa mówi nam, jakie potrzeby powinny być zaspokojone w stopniu przynajmniej wystarczającym, abyśmy mogli spokojnie dzielić się z innym człowiekiem tym, co mamy.

Zwykle konflikt między ludźmi dotyczy

  • dóbr materialnych (niedobór czegoś będzie powodował, że czyjeś potrzeby zostaną niezaspokojone – np. pieniądze, czas, zabawki, jedzenie)
  • wartości i przekonań (różne przekonania będą rodzić konflikty z samej swej istoty – np. pomysł na wychowanie dzieci, spędzanie wolnego czasu).

Tak czy tak – łatwiej jest się podzielić pieniędzmi czy jedzeniem (lub innymi dobrami materialnymi), niż zmienić pod czyimś wpływem poglądy czy wyznawane wartości.

Strony konfliktu

Każdy konflikt interpersonalny występuje między przynajmniej dwoma stronami. Każda z nich dąży do tego, aby zdobyć dla siebie jak najwięcej, aby wydarzenia działy się według jej scenariusza. Strony konfliktu to w naszym przypadku mąż i żona (partnerzy- nawet byli) albo rodzice – dziecko. Ponieważ są to osoby sobie niegdyś bardzo bliskie, bardzo silnie ze sobą związane, to konflikty mogą być rozpięte na całej osi – od nieznacznych różnic zdań do potężnych wojen na wielu frontach.

Emocje i motywacje, które targają stronami konfliktu to:

  • miłość vs. złość
  • chęć wygranej vs. chęć utrzymania więzi
  • potrzeba bycia zaopiekowanym vs. potrzeba opiekowania się drugą osobą
  • chęć zachowania autonomii vs. potrzeba bycia zależnym
  • chęć posiadania vs. chęć dzielenia się z ważną osobą wszystkim, co mam

To najważniejsze dążenia, a ich przeciwstawność powoduje, że konflikty bywają naprawdę bardzo silne, a im większa aktywność stron, tym bardziej “spektakularny” będzie jego przebieg.

Dynamika konfliktu

Każda sytuacja sporna ma swoją dynamikę. Każda rodzina ma swoją dynamikę. I w jednym przypadku będzie tak, że w sytuacji konfliktowej będzie panowała grobowa cisza w domu, a w innej będą latały przysłowiowe talerze, a kanonada armatnia to delikatny szum w porównaniu z inwektywami rzucanymi w drugiego człowieka. Po rozwodzie często widać to w konfliktach o dzieci. Czasem naprwdę bardzo ostrych.

Konflikt raz będzie się zaogniał, innym razem będzie tylko delikatnie iskrzył się przykryty pozorami porozumienia. A czasem będzie się udawało w ogóle go unicestwić. Jednak póki sytuacja, która doprowadziła do konfliktu nie zostanie wyjaśniona i nie zostaną poczynione jakieś konkretne ustalenia, to zwykle wystarczy chwila nieuwagi i znów zaczyna się wojna. Często latami toczona w kółko o to samo.

Czy konflikt jest dobry, czy zły?

Konflikt nie jest ani dobry, ani zły. Konflikt po prostu jest. Ważna jest natomiast nasza reakcja w jego obliczu. Czyli to, co zrobimy, jak się zachowamy, do czego będziemy dążyć. Czy będziemy z drugim człowiekiem rozmawiać, czy walczyć do upadłego.

Tutaj dowiesz się, co zrobić, aby konflikt był dobry, aby budował porozumienie (serio, da się, nawet po rozwodzie 😉 ). Nauczysz się, jak to zrobić. W razie potrzeby możesz uzyskać moje wsparcie – jestem psychologiem i mediatorem – o konfliktach wiem chyba wszystko. Więc śmiało korzystaj! Znajdziesz mnie również na facebooku

Dodaj komentarz